Depresia unipolară, din perspectiva celei mai împovărătoare maladii psihice a secolului XXI

Depresia, sub diversele sale forme de manifestare clinică, constituie o problemă majoră de sănătate publică datorită prevalenţei crescute (figura 1), a gradului crescut de recurenţă şi de cronicizare,  a disabilităţii pe care o implică precum şi a costurilor crescute pe care le comportă în plan socioeconomic. Studii epidemiologice pe scară largă ce au avut ca...